advertisements
Sunday, 10/10/2021 - 09:31:41

Vợ chồng Mỹ bị cáo buộc bán bí mật tàu ngầm hạt nhân cho nước ngoài

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
無 我 Phạm Khắc Hàm đã nói: Bán dữ kiện về táu ngầm nguyên tử cho nước ngoài mà chỉ bị tù tối đa 10 năm về tội gián điệp: luật pháp Hoa kỳ thật là nhân đạo 向 外 國 出 售 核 數 據 間 諜 罪 最 高 可 判 10 年 徒刑:美 國 法 律 真 人 性 化 . Vendre des données nucléaires à des pays étrangers, l'espion peut être condamné jusqu'à 10 ans de prison : la loi américaine est vraiment humaine
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements