advertisements
Sunday, 10/10/2021 - 09:31:41

Vợ chồng Mỹ bị cáo buộc bán bí mật tàu ngầm hạt nhân cho nước ngoài

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Các tin khác
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
無 我 Phạm Khắc Hàm đã nói: Bán dữ kiện về táu ngầm nguyên tử cho nước ngoài mà chỉ bị tù tối đa 10 năm về tội gián điệp: luật pháp Hoa kỳ thật là nhân đạo 向 外 國 出 售 核 數 據 間 諜 罪 最 高 可 判 10 年 徒刑:美 國 法 律 真 人 性 化 . Vendre des données nucléaires à des pays étrangers, l'espion peut être condamné jusqu'à 10 ans de prison : la loi américaine est vraiment humaine
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements