advertisements
Friday, 28/05/2021 - 04:07:21

Tuyệt thực để xin Chúa ban cho xe Lamborghini

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
無 我 Phạm Khắc Hàm đã nói: Tuyệt thực GẦN CHẾT để Chúa ban cho chiếc xe Lamborghini : đúng là NGU XUẨN hết chỗ nói của một tên vừa ÍT HỌC vừa NGÂY THƠ . 飢 餓 幾 乎 消 逝 了 , 上 帝 賜 給 了 蘭 博 基 尼 : 既 是 學 習 的 也 是 創 新 的 名 字 的 自 信。 Souffrir la faim PRESQUE just qu' à la MORT que Dieu vous donne une Lamborghini: quelle CONFIANCE d'un homme à la fois ignorant et innocent THẬT ĐÁNG TỘI NGHIỆP. 真 的 很 漂 亮 C'EST VRAIMENT PITOYABLE.
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements