advertisements
Wednesday, 03/03/2021 - 06:45:48

Trung Cộng yêu cầu Đức tôn trọng chủ quyền tại Biển Đông

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Cả Âu châu + Hoa Kỳ mói dám đương đầu với Trung Quốc. Còn ở Á châu, Hoa Kỳ lập ra BỘ TỨ (Mỹ +Nhật + Ấn + Úc) để chặt đứt bàn tay lông lá của Tầu, qua TRUNG QUỐC MỘNG và kế hoạch NHẤT ĐÁI NHẤT LỘ...
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements