advertisements
Tuesday, 22/09/2020 - 06:16:05

Trump chỉ trích Tàu, Tập kêu gọi hợp tác tại Liên Hiệp Quốc

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Vô Ngã đã nói: Vừa rồi nghe một ông bạn phân tích vụ ''HÀN TÍN lòn đũng quần anh hàng thịt.'' Theo ông ta, người Tầu giống như Hàn Tín, khi YẾU thì lòn trôn người ta, khi MẠNH thì như anh hàng thịt. Người viết chưa bao giờ nghĩ đến khía cạnh đó nên cũng phải phục cái nhìn đặc biệt chính xác của ông ta. Nghe ĐÚNG quá ta...ta quá ĐÚNG...
Vô Ngã đã nói: Vừa rồi nghe một ông bạn phân tích vụ ''HÀN TÍN lòn đũng quần anh hàng thịt.'' Theo ông ta, người Tầu giống như Hàn Tín, khi YẾU thì lòn trôn người ta, khi MẠNH thì như anh hàng thịt. Người viết chưa bao giờ nghĩ đến khía cạnh đó nên cũng phải phục cái nhìn đặc biệt chính xác của ông ta. Nghe ĐÚNG quá ta...ta quá ĐÚNG...
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Bình luận gia Tương Quốc Huy khen Tg Thống Trump đã chặt đứt BÀN TAY LÔNG LÁ của họ Tập đang thò tay vào tất cả mọi nơi, từ Biển Đông tới các biển đảo ờ Thái Bình Dương, Âu Châu, Phi Châu... Nghe khoái chi lạ...lạ chi khoái... quá ta...
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements