advertisements
Friday, 07/05/2021 - 10:47:03

Thị Trưởng Tạ Đức Trí ủng hộ nỗ lực lên án hành động nhục mạ lá cờ VNCH tại Úc

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements