advertisements
Saturday, 10/04/2021 - 12:34:51

Thế Xuân Thu Chiến Quốc ngày nay và tư tưởng Thiền

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Các tin khác
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
thằng "đào văng bình" xạo ke , xạo đồn, N đã nói: HAHAHA ! thằng "đào văng bình" xạo ke , xạo đồn, NỔ BANH hán . cần phải cho bọn chệt chinese súc vật điên dại như ' ted lieu , gene wu , endrew yang , karen tai , elaine chao , priscilla chan , tsai ing wen , jo hn tang, "danny zhang death dogs" và toàn bộ bọn chệt chó chết chinese súc vật điên dại đớp NUCLEAR BOMB , SMART BOMB , MISSILE cho chết con đỉ mẹ tổ tiên sư cha toàn bộ bọn chệt chó chết chúng nó vì cái thói lưu manh , côn đồ , mất dạy . bọn chệt súc vật chúng mầy chuẩn bị đi đời nhà ma không còn sót một đứa nấu cái thứ bẩn thúi "xương chệt nấu cao" . bọn chệt chó chết chúng mầy nên lo đớp cứt trộn tàu hủ thúi rồi chờ ngày đớp NUCLEAR BOMB , SMART BOMB , MISSILE để xuống địa ngục cùng một lượt cho vui . only 1 dog = 1.400 millions crazy chinese . No dumb dogs and 1. 400 millions crazy chinese allowed .
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements