advertisements
Monday, 13/04/2020 - 05:38:15

Thấy chưa ai chết vì dịch, dân VN bớt sợ, túa ra đường, ăn nhậu

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements