advertisements
Monday, 02/11/2020 - 06:20:41

Thánh lễ cầu nguyện cho cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và các Chiến Sĩ VNCH đã hy sinh

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements