advertisements
Monday, 05/04/2021 - 07:18:01

Tâm sự người xỏ ngọc trai

Từ khóa tìm kiếm:
Tâm sự người xỏ ngọc trai
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Vô Ngã đã nói: Đọc bài "Tâm sự người xỏ ngọc trai", người viết nghĩ tới mấy điều: (1) người viết là Phật Tử, tuy ít đi chùa nhưng vẫn niệm "NGÃ PHẬT TỬ BI 我 佛 慈 悲 " (2) cho nên nghĩ đến mấy con sò bị người ta HÀNH HẠ nhét mảnh sà cừ vào trong để thành NGỌC TRAI thì thấy cũng buồn; (3) Nhưng không cứ mấy con sò mà cả đến mấy con cá bị cho vào bể nước để nuôi, khi cần làm thịt, chỉ việc vớt ra; (4) Nhưng suy nghĩ CHO CÙNG, mấy đàn cá ngoài biển đuổi nhau để ăn thịt, CÁ LỚN NUỐT CÁ BÉ, thấy cõi TA-BÀ là như vậy, nên có người nói cõi này là CÕI TẠM cũng đúng thôi... (5) nên hàng ngày vẫn NIỆM: "Nam mô ĐẠI TỪ ĐẠI BI.. Quán Thế Âm Bồ Tát..." (6) Mà Ngài Quán Thế Âm Bồ-tát là ai ? (7) là một Đức Phật CỔ ĐẠI, Ngài KHÔNG NHẬP DIỆT mà ở lại cõi ta-bà để CỨU GIÚP CHÚNG SINH. (8) Khi các Đức Phật NHẬP DIỆT thì các Ngài đến cõi Niết Bàn, nhưng NIẾT BÀN là nơi đâu ? (9) các cụ ta xưa, thay vì nói đến niết-bàn, lại hay nói đến cõi "TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC" (10 )Người viết là nhà Khoa Học nên suy nghĩ mãi: quả đất tròn, nên chả có nơi đâu là PHÍA TÂY; (11) cõi Niết-bàn, HUYỀN BÍ nhưng CÓ THẬT, và cõi THẾ GIAN phải TRÙNG VÀO NHAU, nên cõi niết- bàn chính là VŨ TRỤ (12) từ đó suy ra, khi NHẬP DIỆT các Đức Phật đã NHẬP THỂ vào VŨ TRỤ;
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements