advertisements
Friday, 29/01/2021 - 09:37:36

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Mật Ước Thành Đô

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Người Việt Hải Ngoại tha hồ mà CHỬI Cộng Sản cho SƯỚNG MIỆNG. Trong khi đó mấy cán bộ Cộng Sản lầm bầm: "MỚI KHỎI VÒNG ĐÃ CONG ĐUÔI". Mình đang ở Mỹ, thấy chửi mãi chỉ MỎI MIỆNG thôi nên theo chính sách MACKEMENO
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements