advertisements
Monday, 24/05/2021 - 05:58:24

SỔ TAY CỦA MỘT BÁC SĨ VỀ VACCINES


Bác sĩ Eloisa Gonzalez, Sở Y tế Công cộng Quận Los Angeles


Thông Điệp Được Tài Trợ bởi Quận Los Angeles


Hỏi: Tôi có thể tiêm vắc xin Pfizer cho liều đầu tiên và dùng Moderna cho liều thứ hai hay ngược lại được không?

Đáp: Không. Quý vị phải chủng ngừa cùng một loại cho cả hai liều. Hiệu quả của vắc-xin sẽ bị ảnh hưởng nếu bạn không tiêm cùng một loại cho cả hai liều.


H: Khi nào thì vắc-xin sẽ bắt đầu bảo vệ tôi?

Đ: Quý vị sẽ được chủng ngừa đầy đủ 2 tuần sau khi tiêm liều thứ hai của Pfizer hoặc Moderna, hoặc 2 tuần sau liều duy nhất của Johnson & Johnson. Trong khoảng thời gian đó, quý vị nên tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa như thể bạn chưa tiêm bất kỳ liều vắc xin nào.


H: Tôi đã nhận được liều đầu tiên nhưng đã bỏ lỡ liều thứ hai. Tôi có cần tiêm lại liều thứ nhất không?

Đ: Quý vị nên cố gắng và tiêm liều thứ hai trong vòng 21 ngày sau mũi tiêm đầu tiên của vắc xin Pfizer hoặc 28 ngày nếu quý vị được tiêm vắc xin Moderna. Nếu quý vị không nhận được liều thứ hai trong khoảng thời gian đó, hãy nên tiêm càng sớm càng tốt. Quý vị sẽ không được chủng ngừa đầy đủ nếu không tiêm cả hai liều.


H: Tôi có thể đến thăm gia đình tôi, kể cả những người thân lớn tuổi, sau khi tôi đã được chủng ngừa không?

Đ: Nó tuỳ theo. Những người được tiêm chủng đầy đủ có thể gặp nhau trong nhà với những người đã được tiêm chủng đầy đủ khác mà không cần đeo khẩu trang hoặc giữ cách ly. Những người được tiêm chủng đầy đủ cũng có thể gặp gỡ những người từ một hộ gia đình chưa được tiêm chủng hoặc chưa được tiêm chủng đầy đủ miễn là họ không có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19.


H: Ai được đủ điều kiện để được chủng ngừa?

Đ: Tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên đang sống hoặc làm việc tại Quận Los Angeles hiện đủ điều kiện nhận vắc xin COVID-19. Những người dưới 18 tuổi chỉ có thể nhận được vắc xin Pfizer, theo hướng dẫn của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược (FDA).

Xin truy cập www.VaccinateLACounty.com để lấy hẹn tiêm chủng.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Các tin khác
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements