advertisements
Monday, 03/08/2020 - 05:42:31

Sạt lở đê biển nặng tại Kiên Giang

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Các tin khác
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Tâm đã nói: Đem mấy Tượng Ông Phỗng Đá xây dựng tốn cả ngàn tỉ đồng, để ở những nơi bờ biển bị sạt lở , sói mòn..là hết ngay tức thì..!
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements