advertisements
Thursday, 26/08/2021 - 08:58:47

Những gì trong tâm trí con người


Khi cầu nguyện, chúng ta được nói trực tiếp với Thiên Chúa bằng tâm hồn của chính mình. (Getty Images)


Bài LM VINCENTÊ PHẠM NGỌC HÙNG

Một trong những vấn đề thường hay xảy ra bên ngoài xã hội hay ngay cả trong tôn giáo, đó là một số tập tục được lập đi lập lại nhiều lần sau một thời gian dài và nhiều người cho đó là luật chung của tập thể. Tai hại nhất là khi những người trong vai trò lãnh đạo không nắm vững được những tập tục này rồi cho chúng là luật và áp đặt lên những người khác.

Tôi nhớ trước đây khi mới về phục vụ tại một giáo xứ kia và một trong những việc phải giải quyết đó là giảng hòa giữa một cặp sắp cử hành Lễ cưới và người hướng dẫn lễ nghi (wedding coordinator). Chuyện xảy ra là đôi hôn phối không muốn có nghi thức đốt nến, nhưng người hướng dẫn buộc đôi hôn phối phải có vì đó là “luật” của Lễ cưới. Hai bên giằng co qua lại không rõ là bao lâu, nhưng mãi sau này người hướng dẫn nghi lễ mới cho tôi hay và giải thích cho tôi hiểu đây là một phần quan trọng của Bí Tích Hôn Phối và luật của Giáo Hội không thể bỏ qua.

Sau khi nghe chị ta nói, tôi nhẹ nhàng trả lời, “Its OK. Nếu đôi hôn phối không muốn thì sẽ không có đốt nến bởi vì nó chưa bao giờ là luật của bí tích hay luật của Giáo Hội. Cũng may là đôi này chỉ muốn bỏ nghi thức đó, chứ họ mà bớt bất cứ khoản nào trong nghi thức trao đổi lời hôn thệ hay trao nhẫn, lúc đó mới phức tạp.”

Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay cũng phải đối phó với trường hợp tương tự, về tập tục rửa tay trước khi ăn. Thực ra tập tục này không hề có trong luật của Môsê, nó chỉ là việc làm thường xuyên của các tư tế trong đền thờ khi họ dâng tiến hy lễ. Từ đó các luật sĩ và Biệt Phái đưa vào thành luật vì họ nghĩ rằng nó sẽ đem lại lợi ích cho nhiều người. Tuy nhiên chính việc làm này của họ đã vi phạm luật của Thiên Chúa như đọc thấy trong bài đọc một. Chúa truyền cho người Do Thái phải tuân giữ những lề luật Ngài đã ban cho họ, chứ không được “thêm bớt điều gì trong các điều ta đã truyền.”

Thêm hay bớt điều gì là việc làm ở bên ngoài, nhưng tâm hồn mới thực sự là trọng tâm của mọi suy tư và hành động. Trên hết mọi sự, chính nơi tâm hồn, chúng ta sẽ gặp gỡ Chúa. Khi Thiên Chúa muốn sửa dạy con người, Ngài trực tiếp nói với tâm hồn chúng ta. Do vậy, khi đối chất với Biệt Phái và luật sĩ, Chúa Giêsu đã liệt kê ra những thói hư tật xấu thường hay được chất chứa trong tâm hồn con người. Trong tương quan giữa con người với nhau, chúng ta không biết được lòng dạ nhau, nhưng Chúa biết. Dĩ nhiên Chúa nhìn thấy nhiều điều tốt lành trong tâm hồn chúng ta, nhưng chắc chắn cũng không ít những điều cần phải hoán cải.

Chỉ có con đường hoán cải mới có thể giúp chúng ta sống thành thực với Chúa và với tha nhân. Để thực hiện được điều này, chúng ta cần phải thường xuyên dành thời giờ trong thinh lặng để nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn, và Ngài sẽ cho biết chúng ta đang chất chứa gì bên trong đó. Hy vọng chúng ta nghe được tiếng Chúa, nhận ra những lầm lỡ của mình, và quyết tâm sửa đổi.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements