advertisements
Wednesday, 27/11/2019 - 07:43:30

Nghị Viên Thu Hà Nguyễn chính thức nộp đơn ứng cử Dân Biểu California


Nghị Viên Thu Hà Nguyễn giơ tay đọc lời tuyên thệ trước nhân viên Ủy Ban Bầu Cử Orange County vào lúc 3 giờ 10 phút chiều thứ Tư, ngày 27 tháng 11, 2019 bên cạnh có thân mẫu cô; và trong đơn ứng cử nộp tại Văn Phòng Bầu Cử Quận Cam, tên trên giấy tờ ứng cử của Thu Hà là Diedre Nguyen. (Thanh Phong / Viễn Đông)


Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Chiều thứ Tư, ngày 27 tháng 11, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove, cô Thu Hà Nguyễn, đã đến Văn Phòng Ủy Ban Bầu Cử Quận Cam ở địa chỉ 1300 South Grand Ave, #C, Santa Ana, để chính thức nộp đơn ứng cử Dân Biểu Tiểu Bang, Địa Hạt 72.
Địa hạt 72 hiện do Dân Biểu Tyler Diệp mới đắc cử trong kỳ bầu cử trước đây nắm giữ, và vào ngày 3 tháng 3, 2020 cư dân sẽ bầu sơ bộ. Địa hạt 72 bao gồm các thành phố có đông cư dân gốc Việt: Westminster, Garden Grove, Midway City, Huntington Beach Seal Beach, Alamitos, Fountain Valley và một phần Santa Ana.
Nghị Viên Thu Hà Nguyễn cho biết cô muốn ra ứng cử để có cơ hội phục vụ cộng đồng nhiều hơn, mang những phúc lợi và ngân khoản về cho cộng đồng, đặc biệt cô muốn ra ứng cử để chứng tỏ cho đồng hương và cư dân bản xứ về tư cách đạo đức và tinh thần phục vụ của một dân cử gốc Việt.
Cùng đi với Thu Hà Nguyễn có thân mẫu cô là bà Nancy Phượng Nguyễn, cô Tammy Trần Thiện Tâm, và cô Christy Linh Lê.

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Các tin khác
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Cử tri G G đã nói: Thu Hà nói tiếng Mỹ còn kém lắm ,Tyler Diệp tiếng Việt ,tiếng Mỹ lưu loát và rất tư cách ,làm việc tốt
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements