advertisements
Tuesday, 11/05/2021 - 09:22:55

Nga: Thanh niên tự xưng “Tôi là Thượng Đế,” bắn chết 7 học sinh và 2 giáo viên

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements