advertisements
Friday, 15/04/2022 - 06:15:48

Nga pháo kích Kyiv dữ dội sau vụ chìm soái hạm

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements