advertisements
Friday, 20/08/2021 - 06:48:38

New Zealand gia hạn phong tỏa toàn quốc

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
bọn chệt chinese chó chết là cứt đã nói: HAHAHA ! MỌI VIỆC XẢY RA ĐỀU ĐƯA ĐẾN KẾT QUẢ CUỐI CÙNG LÀ ĐẬP CHẾT con đĩ mẹ tổ tiên sư cha toàn bộ bọn chệt chó chết chinese súc vật điên dại như ' xí jíng pín (chó dại ) , jang jiechi , meng wanzhou , ted lieu , gene wu , endrew yang , karen tai , elaine chao , priscilla chan , tsai ing wen , danny zhang , john tang , yony feng , jack ma , gordon chang ... và toàn bộ bọn "gốc hoa HEO HÉO , gốc hoa THÚI " từ cái gọi là " xiêu cuồng chun quốc chun hang chuột , chui lổ chó" nó chính là cái ổ chệt chó ghẻ china vừa xiêu vẹo , vừa ngông cuồng chứa toàn một bọn đầu trâu ; mặt ngựa có tên là : bọn chệt chinese chó đẻ , chệt chó đói , chệt chó ghẻ , chệt chó dại , chệt chó thúi , chệt chó chết <=> bọn china điên dại , ngông cuồng , đần độn , man di mọi rợ < = > bọn chun quốc chun hang chuột , chui lổ chó <=> bọn chun hoa heo héo , chun hoa thúi xạo ke , nổ banh hán . Phải cho bọn chệt chinese súc vật điên dại đớp NUCLEAR BOMB , SMART BOMB , MISSILE cho chết con đỉ mẹ tổ tiên sư cha toàn bộ bọn chệt chó chết chúng nó vì cái thói láu cá chó , lưu manh , côn đồ , mất dạy . bọn chệt súc vật chúng mầy chuẩn bị đi đời nhà ma không còn sót một đứa nấu cái thứ bẩn thúi "xương chệt nấu cao" . bọn chệt chó chết chúng mầy nên lo đớp cứt trộn tàu hủ thúi rồi chờ ngày đớp NUCLEAR BOMB , SMART BOMB , MISSILE để xuống địa ngục cùng một lượt cho vui . only 1 dog = 1.400 millions crazy chinese . No dumb dogs and 1. 400 millions crazy chinese allowed .
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements