advertisements
Friday, 23/10/2020 - 06:50:09

Nam California sắp bị gió khô Santa Ana, dễ cháy rừng


Gió Santa Ana thổi lửa cho đám cháy Maria Fire gần Somis, Nam California ngày 1 tháng 11, 2019. (David McNew/ Getty Images)

 

Cơ quan Thời Tiết Quốc Gia NWS đang khuyến cáo về tình trạng thời tiết nguy hiểm dễ cháy tại California, do một đợt gió Santa Ana được dự đoán sẽ quét qua miền nam tiểu bang trong hai ngày thứ Hai và thứ Ba.

Đợt gió Santa Ana sắp tới, được cho là đợt gió “mạnh nhất” trong mùa này, sẽ kéo dài từ chiều tối Chủ Nhật đến ngày thứ Ba sắp tới.

Cơ quan thời tiết cũng nhắc nhở đề phòng cháy rừng tại các quận hạt LA và Ventura từ cuối ngày Chủ Nhật cho đến thứ Ba.

Vùng núi tại các hạt LA và Ventura sẽ có gió giật lên đến 75 dặm một giờ, và vùng duyên hải sẽ có gió giật 50 dặm một giờ.

Vùng núi San Bernardino, phía bắc Inland Empire, vùng núi Santa Ana, và vùng nội địa Orange County, cũng bị ảnh hưởng bởi gió Santa Ana. Hiện tượng gió giật sẽ xuất hiện từ xa lộ 91 đến cùng Cajon Pass.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements