advertisements
Wednesday, 06/04/2022 - 06:32:14

Một người tự thiêu sau khi lao xe vào cổng Tòa Đại Sứ Nga ở Romania

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements