advertisements
Thursday, 14/05/2020 - 05:37:15

Ít điều cần biết về nhà giáo dục Chu Văn An

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Trong quyển " VĂN HỌC ĐỜI TRẦN" gồm hai cuốn người viết có đính chính một điểm nhỏ, đó là các học giả đời xưa thường cho là cụ Chu Văn An là một nhà nho thuần thành, thực ra trong tâm thức, cụ là một PHẬT TỬ, qua bài thơ "NAM SƠN TIỂU KHỆ": Nhàn thân Nam Bắc phiến vân khinh,// Bán chẩm thanh phong, thế ngoại tình.// Phật giới thanh u, trần giới tĩnh,// Đình tiền phún huyết, nhất oanh minh.// PHÓNG DỊCH: Thân nhàn, mây Nam Bắc,// Cuộc đời gối gió thu.// Cõi phật thanh u,// Trần thế cách;// Bên thềm hoa máu,// Yến oanh thưa.//
Nguyen Giao đã nói: Có bảy đứa nịnh thần Cụ Chu chỉ dâng sớ Chẳng có đầu nào rơi Sao Cụ không xúi bốn Giết chết ba thằng kia Để chỉ còn ba (?!) đứa Rồi ta thanh toán tiếp Kinh tế gia đại tài Bẩy trừ ba còn mấy Làm tính trừ sai bét Đồng Sơn Nguyễn Xuân Nghĩa Đáo trận Hoàng Cơ Minh Múa Sơn đông mãi võ Mặt Trận vỡ tanh bành Chỉ còn mảng Việt Tân Nhờ tiền Cơ Định giữ Ai tối & dở hơn ai Ai cần ai giải ảo Ai là thằng cà chớn https://www.youtube.com/watch?v=9n42FJJ3zcE&t=251s
Lại Quốc Ấn đã nói: Bà viết thật đầy đủ chỉ tiết về thân thế và sự nghiệp của Đức Vạn Thế Sư Chu Văn An. Ngoài ra tác giả còn chỉ dẫn những nhận xét sai lầm của Nguyễn Xuân Nghĩa, người đã lợi dụng thông tin trên mạng để mạ lỵ và dùng những lời lẽ cực kỳ vô lễ để cố tình bôi nhọ thanh danh thầy Chu Văn An. Danh tánh của ngài đã đi vào lịch sử thế giới và đã ngấm tận xương tủy của toàn thể cựu học sinh Việt Nam Cộng Hoà. Có giả thuyết cho rằng Nguyễn Xuân Nghĩa đang được chỉ thị đặt viên đá lót đường cho Cộng Sản Tầu đồng hoá dân tộc VN xét ra cũng không sai. Lại Quốc Ấn CVA59
Lại Quốc Ấn đã nói: Cám ơn anh TH Bích đã phân tách thật đầy đủ những nhân xét sai lầm của Nguyễn Xuân Nghĩa về thầy Chu Văn An. Tôi cố ý chờ xem hắn có tỉnh ngộ và sửa chữa những lỗi lầm vô lễ của hắn nhưng cho tới giờ này không thấy động tĩnh gì ? Từ thái độ yên lặng của hắn tôi thấy giả thuyết NXN đang nhận lệnh thi hành một kế hoạch của nhà nước Cộng Sản VN tay sai của Trung Cộng trong chiến dịch đồng hoá dân Việt cũng không sai đâu !
Nguyễn Trọng Dzũng đã nói: Cám ơn GS Trần Huy Bích đã bỏ công sưu tầm, đưa ra những dẫn chứng lịch sử về Đức Vạn thế sư Chu An, bác bỏ hoàn toàn những nhận xét hàm hồ xấc xược của ông Nguyễn Xuân Nghĩa khi ông ta nói về Đức Vạn thế sư trên Youtube của chương trính "Giải ảo thời sự 200506 - Phần 1 : Sau Vụ Đại dịch, Trận Chiến Mỹ-Hoa!”.
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements