advertisements
Tuesday, 30/06/2020 - 08:10:31

Huy Nhật đã ‘tiêu’ 781 tỉ đồng (khoảng hơn 35 triệu USD) tiền vay cổ đông Món Huế ra sao?

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements