advertisements
Wednesday, 18/03/2020 - 03:11:52

Hội đồng thành phố Santa Ana tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm bảo vệ cộng đồng chống lại COVID-19

 

Tối ngày hôm qua (17/3), hội đồng thành phố Santa Ana đã thống nhất tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương để chống lại sự lây lan của COVID-19 (Coronavirus) và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực ngay lập tức và các biện pháp sau sẽ được áp dụng:

• Đóng cửa Tòa thị chính và các tòa nhà khác của thành phố bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 18 tháng 3. Không cho phép người dân vào các khu vực thư viện, trung tâm cộng đồng, trung tâm giải trí, trụ sở Cảnh sát Santa Ana và Sở thú Santa Ana.
• Ngừng phạt vé đỗ xe bắt đầu từ Chủ nhật ngày 15 tháng 3 cho đến cuối tháng.
• Chống tăng giá để bảo vệ người tiêu dùng. Cấm bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp nào bán các mặt hàng thực phẩm tiêu dùng, hàng hóa hoặc dịch vụ cao hơn 10% so với giá bình thường ngay khi ra thông báo này.
• Cho phép các dự án phát triển thành phố tiếp tục hoạt động bằng cách cho phép gia hạn thỏa thuận hoặc hợp đồng bất động sản mà không cần sự chấp thuận của Hội đồng Thành phố. Báo cáo gia hạn sẽ được trình bày tại các buổi họp Hội đồng.
• Miễn các khoản phí trễ cho toàn bộ dịch vụ do Thành phố cung cấp.
• Mở lại các dịch vụ tiện ích đối với tiện ích do Thành phố cung cấp trong thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp.
• Cho phép yêu cầu tiểu Bang và Liên bang hỗ trợ khẩn cấp khi cần có biện pháp bảo vệ tại địa phương.
• Bãi bỏ trục xuất đối với người thuê nhà khi có lệnh từ cấp tiểu Bang.
• Hỗ trợ bảo vệ chủ doanh nghiệp khỏi bị tịch thu tài sản và nguy cơ từ các bên cho vay bằng cách trình bày với quan chức tiểu Bang và Liên bang.
• Yêu cầu nhân viên Thành phố duy trì thông tin với Hội đồng và người dân về các động thái nhằm bảo vệ sức khỏe và an toàn cộng đồng.

Tuyên bố này cho phép Quản đốc Thành phố Kristine Ridge tiến hành các biện pháp nêu trên khi Tình trạng khẩn cấp đang áp dụng và sẽ áp dụng cho đến khi Hội đồng có lệnh chấm dứt.

Các dịch vụ thiết yếu của thành phố, bao gồm Cảnh sát và Cứu hỏa, vẫn sẽ được cung cấp trong Tình trạng Khẩn cấp. Thông tin chi tiết giúp người dân có thể truy cập các dịch vụ thiết yếu khác sẽ được cung cấp sau.

Để biết thông tin mới nhất về các dịch vụ hỗ trợ của thành phố Santa Ana và các tài liệu khác về COVID-19, vui lòng truy cập www.santa-ana.org/coronavirus.
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements