advertisements
Tuesday, 09/05/2023 - 11:10:50

Hội chợ Orange County Fair 2023 cần 1000 nhân viên làm theo mùa trước ngày khai mạc

OC Fair
Hội chợ Orange County Fair 2023 được tổ chức từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 13 tháng 8. (OC Fair)

Hội chợ Quận Cam đang cần thuê khoảng 1,000 nhân viên làm theo mùa trước ngày khai mạc vào mùa hè này.

Các công việc này dành cho những người từ 16 tuổi trở lên. Các vị trí cần gồm có: người bán vé vào cửa, người trông xe, người chăm sóc gia súc và những việc khác.

Ai muốn có một công việc mùa hè có thể vào trang web của hội chợ để xem những vị trí nào đang mở.

Trong khi hầu hết các vị trí là theo mùa, hội chợ có một số vị trí hàng năm, như người bán vé, phụ tá hành chính hoặc đại diện dịch vụ khách hàng.

Người tìm việc cũng có thể tham dự ngày tuyển dụng của OC Fair vào ngày 3 tháng 6 để hỏi về các vị trí đang cần người. Hội chợ tuyển dụng sẽ diễn ra từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều.

Theo một thông cáo báo chí, nhân viên của OC Fair sẽ được vào cửa miễn phí, lựa chọn mua vé giảm giá cho bạn bè và gia đình và cơ hội nhận học bổng dành cho nhân viên của Fair.

Để biết thêm thông tin về các vị trí đang tuyển dụng, các nhân viên tương lai có thể truy cập trang web của OC Fair hoặc liên lạc với phòng nhân sự theo số 714-708-1563, Thứ Hai-Thứ Sáu, 9 giờ sáng-5 giờ chiều.

Hội chợ OC sẽ bắt đầu vào ngày 14 tháng 7 và kết thúc vào ngày 13 tháng 8. Chủ đề của hội chợ năm nay sẽ là “Happy Together!”

OC Fair 2023

Từ khóa tìm kiếm:
OC Fair, Tuyển dụng OC
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Các tin khác
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements