advertisements
Tuesday, 19/07/2022 - 10:20:57

Hòa Thượng Thích Như Minh, trú trì Chùa Việt Nam, LA đã viên tịch, trụ thế 69 năm


Hòa Thượng Thích Như Minh (1954-2022) 

 

 

Hòa Thượng Thích Như Minh đã thâu thần viên tịch tại Chùa Việt Nam, Los Angeles vào lúc 0:20 sáng thứ Ba, 19 tháng 7, 2022, nhằm ngày 21 tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần; trụ thế 69 năm, 45 hạ lạp.

Trong những năm tháng cuối đời, tuy thân bị bệnh nặng vì ung thư máu, nhưng Ngài vẫn luôn  minh mẫn nhớ về thi kệ Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang mà Ngài đã từng dịch ra tiếng Việt. Đó là bài kệ:

Nhất thiết hữu vi pháp

Như mộng huyễn bảo ảnh

Như lộ diệc như điển

Ưng tác như thị quán

Được Hòa Thượng dịch tiếng Việt:

Tất cả pháp hữu vi,

Như mộng, huyễn, bọt, bóng sương mai .

Như sương, như chớp loé,

Hãy quán chiếu như thế!

Hòa Thượng Thích Như Minh là Trú Trì chùa Việt Nam, Los Angeles; Viện Trưởng Thiền Viện Thích Thiên Ân tại Atlanta, Georgia; Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ - Việt, Hoa Kỳ. Tang lễ sẽ được tổ chức tại chùa Việt Nam, ngày giờ sẽ được thông báo sau.

Trên Facebook, Thượng Tọa Thích Liễu Nguyên, một trong các đệ tử của Hòa Thượng Thích Như Minh và viện chủ đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, Anaheim, cho biết từ 1 đến 8 giờ sáng ngày 19/7 Chư Tăng Ni Môn Đồ Pháp Quyến Chùa Việt Nam Los Angeles đã ngồi bên nhục thân Hòa Thượng đảnh lễ và  tụng lại những lời kinh Đức Phật dạy khiến Tâm Thức Hòa Thượng hoan hỷ vãng sanh thượng phẩm liền về cảnh Phật!

Hòa Thượng Thích Như Minh thế danh Huỳnh Phác sinh năm 1954 tại Nha Trang. Thời thơ ấu, Hòa Thượng (HT) cùng cha mẹ rời quê hương đến sống ở vùng cao nguyên hoang vu huyền hoặc của tỉnh Quảng Đức ngày nay là tỉnh Daknong có ngôi nhà vách gỗ mái lợp lá mây rừng ở xã Sùng Đức nhưng năm sau chuyển đến ngôi nhà mới ở xã Kiến Tín quận Kiến Đức. Đó là năm 1960 gia đình HT đến lập nghiệp ở vùng đất này. Gần nhà có một ngôi chùa tên là Liên Hoa nằm trên triền đồi được Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Huy là Chứng Minh Đạo Sư, Chánh đại diện Phật Giáo tỉnh Quảng Đức, Trú trì chùa Pháp Hoa là trụ sở Phật Giáo tỉnh Quảng Đức sáng lập. Thân phụ HT quy y với Trưởng Lão Hòa Thượng rồi trở thành một thành viên trong Ban Đại Diện Chùa Liên hoa. Thuở đó HT thường theo thân phụ và thân mẫu lên chùa mỗi nửa tháng hoặc ngày lễ để lễ Phật tụng kinh. Nhờ duyên như vậy nên HT được Trưởng lão Hòa Thượng thương yêu dắt dẫn đi theo con đường lý tưởng của Đạo Phật.

Năm 1965, HT được Trưởng Lão Hòa Thượng húy thượng Chơn hạ Bích tự Đạo Liên hiệu Trí Huy (1917-1970) nhận làm đệ tử xuất gia và ban pháp danh Như Minh.

Vào mùa Hạ năm 1967, HT đã được Trưởng Lão Hòa Thượng Bổn Sư thế độ làm lễ thế phát để chính thức bước vào dòng Tào khê theo hạnh xuất trần trở thành một chú tiểu ở chùa Pháp Hoa. Năm 1969, HT được truyền Sa Di Giới tại giới đàn phương trượng theo truyền thống thiền môn trong ngày lễ Thành Đạo của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm.

Sau khi thi đậu tú tài, năm 1974 HT học khoa Phật Học Đại Học Vạn Hạnh tại Sài gòn. Viện Trưởng Đại Học Vạn Hạnh là Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cùng lúc HT học tại Khoa Triết Đông tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn.

Rồi biến cố lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975 xảy ra, Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa tan rã các trường đại học trong đó có Đại Học Vạn Hạnh bị đóng cửa. 

Sau khi thọ Đại Giới trở thành một tân tỳ kheo được sự giáo dưỡng của Trưởng Lão Hòa Thượng Viện Trưởng tại Viện Phật Học Vạn Hạnh, HT đã nương nơi Thầy Bổn Sư học đạo, tham vấn nghiên cứu kinh điển, hành trì giới luật và uy nghi. Bấy giờ HT là một trong sáu thành viên của Tăng Đoàn Viện Phật Học Vạn Hạnh. Mỗi ngày ngoài công việc thủ thư Thư Viện Phật Học Vạn Hạnh thì HT học lớp Phật Học Vạn Hạnh có Trưởng Lão Hòa Thượng Viện Trưởng dạy Kinh Trung Bộ, môn Pali và Phật pháp bằng tiếng Anh, HT Trí Siêu dạy môn Phạn ngữ, HT Tuệ Sỹ dạy Phật học. Chương trình Phật học này kéo dài đến năm 1984.

Năm 2001 HT đã được Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Viện Chủ Chùa Việt Nam, Los Angeles bảo lãnh sang định cư tại Hoa Kỳ. Năm 2016 HT phát nguyện tôn tạo Tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng đá trắng trọng lượng 40,000 pounds an vị Tu Viện Trúc Lâm và kiến tạo Thích Ca Phật đài tại Thiền Viện Thích Thiên Ân ở Atlanta. Năm 2018 HT khánh thành chánh điện mới Thiền Viện Thích Thiên Ân

Năm 2020 Đại Hồng Chung Hòa Bình Thế Giới trọng lượng 5,500 pounds đúc ở Huế đã hoàn tất và chuyển đến thành phố Atlanta và được đặt tại Thiền Viện Thích Thiên Ân vào ngày 13 tháng 8. Hai ngày sau chư Tăng vô cùng hoan hỷ cử hành lễ khai chung cầu nguyện Đạo Phật trường tồn, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc và dịch bệnh corona virus covid-19 nhanh chóng tiêu trừ.

Nhìn lại 18 năm hoằng Pháp tại Hoa kỳ, HT đã hết lòng phụng hiến cho Đạo pháp, mặc dù tâm nguyện thì cao rộng nhưng lực có hạn nên mọi Phật sự có được sự thành tựu là nhờ hồng ân chư Phật, chư Đại Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng, sự ủng hộ của chư Tôn đức và tấm lòng thương Đạo hộ Đạo của nhiều Phật tử.

(Nguồn: Tinh Tấn Magazine)

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements