advertisements
Tuesday, 15/11/2022 - 05:23:31

Hành trình "về Sài Gòn" trong mùa Tạ Ơn

Bài PHƯƠNG HOA


Xin bấm vào hình để đọc bài viết:Từ trái, nhà văn Minh Thúy, Kiều Mỹ Duyên, Lê Diễm, nhà văn Phương Hoa, Xuân Mai,Nghị Viên Nguyễn Mạnh Chí, Phạm Hiếu Liêm.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements