advertisements
Friday, 18/11/2011 - 09:18:03

GS. TS. Nhi Liêu: Người Việt tị nạn khẳng định văn hóa qua chiến tranh

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Đào hữu Trung đã nói: Cuốn sáh Nhi Liêu viết về Người Việt tị nạn khẳng định Văn hóa qua chiến tranh và đã được Viện Viên Đông phỏng vấn.Trung mới xem qua,nên chưa có thể bình phẩm được gì,chỉ có thể nói Cháu Nhi Liêu đã có tác phẩm Khoa học riêng của mình,Trung rất đáng khen Cháu,như Trung 50 năm làm Khoa học Viết nhiều,nhiều công trinh được xậy dựng,chưa bao giờ có môt trang sách báo nào cống hiến cho Cộng đồng.Chúc Chị Dung Anh Mồ mạnh khỏe, cho Trung gửi lời khen đến Nhi liêu
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements