advertisements
Thursday, 14/05/2020 - 08:47:43

Gần 3 triệu người Mỹ khai thất nghiệp trong tuần qua

 


Tổng cộng 2,981,000 người Mỹ đã xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua, nâng tổng số người thất nghiệp do dịch coronavirus lên hơn 36 triệu người, theo Bộ Lao Động cho biết. Từ cuối tháng 3, hàng triệu người Mỹ đã mất việc làm sau khi các tiểu bang đóng cửa nền kinh tế để ngăn virus lây lan.
Số người thất nghiệp lên đến đỉnh điểm 6.9 triệu người trong tuần lễ kết thúc ngày 28 tháng 3. Số người thất nghiệp mỗi tuần hiện đã giảm dần, nhưng vẫn còn ở mức hàng triệu người.
Kỷ lục về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần trước đây chỉ là 695,000 người, ghi nhận vào năm 1982. Cuộc khủng hoảng Covid-19 đã làm tăng tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ lên 14.7%, tỷ lệ cao nhất tính từ cuộc Đại suy thoái. Vào trước dịch bệnh, tỷ lệ này của Hoa Kỳ là 3.5%.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements