advertisements
Thursday, 02/06/2022 - 08:06:02

Đức Chúa Thánh Thần hoạt động trong Hội Thánh


Thánh Gioan Tẩy Giả đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Chúa Giêsu. (Getty Images)


Bài LM VINCENTÊ PHẠM NGỌC HÙNG

Chúa Nhật này chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội mừng kính Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Thánh Lễ này khép lại Mùa Phục Sinh và bắt đầu một mùa phụng vụ mới, đó là Mùa Thường Niên. Theo lời Chúa Giêsu nói với các Tông Đồ, Đức Chúa Thánh Thần là Đấng An Ủi và là Đấng Phù Trợ, được Chúa Cha sai đến để trợ giúp các Tông Đồ trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho muôn dân mà Chúa Giêsu đã truyền dạy các ông. Ngài sẽ mở lòng mở trí cho các Tông Đồ hiểu được những gì Chúa Giêsu đã truyền dạy (Ga 14:26) bởi vì Ngài là Thần Chân Lý (Ga 14:16-17). Ngài là Ngôi thứ ba trong Ba Ngôi Thiên Chúa và luôn hoạt động trong tâm hồn chúng ta để giúp chúng ta nhận ra thánh ý của Thiên Chúa.

Từ khi tạo thành vũ trụ, đã có sự hiện hữu của Đức Chúa Thánh Thần. Ngài được mô tả là “thần khí của Thiên Chúa” (St 1:2). Qua Lời Thiên Chúa phán, vạn vật được tạo thành nhờ “Thần Khí” của Ngài tác động. Khi Chúa Giêsu khởi đầu chương trình rao giảng công khai, Ngài cũng đã được Đức Chúa Thánh Thần ngự xuống qua lời chứng của Thánh Gioan Tẩy Giả, “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người” (Ga 1:32). Sau này khi Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng, Ngài cũng đã nhắc lại sự kiện này, “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi” (Lc 4:18). Theo văn hóa của người Do Thái ngày xưa và cũng là truyền thống, Giáo Hội Công Giáo tiếp tục cho đến ngày hôm nay, khi một người được xức dầu tấn phong, người đó được tuyển chọn để chu toàn một sứ vụ đặc biệt của Thiên Chúa.

Như Chúa Giêsu đã được Đức Chúa Thánh Thần xức dầu tấn phong và ban cho quyền lực của Ngài, các Tông Đồ, trước khi bắt đầu sứ vụ rao truyền Tin Mừng, cũng đã được lãnh nhận Thần Khí Chúa trong cùng một thể thức. Bài đọc một trình thuật rằng Đức Chúa Thánh Thần, như hình lưỡi lửa, “xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói.” Trong bài Tin Mừng, chúng ta được nghe các Tông Đồ lãnh nhận Thần Khí Chúa qua việc Chúa Giêsu thổi hơi trên các ông.

Cũng như các Tông Đồ thuở xưa, mỗi người chúng ta cũng đã được Đức Chúa Thánh Thần đóng ấn khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội và Bí Tích Thêm Sức. Riêng các linh mục và giám mục, các ngài được thần khí Chúa ngự xuống cách đặc biệt qua Bí Tích Truyền Chức Thánh. Là giáo dân hay những vị đã được lãnh nhận chức thánh, tất cả chúng ta đều được Thần Khí Chúa mở lòng mở trí và thêm sức mạnh để phục vụ cho Hội Thánh là Nhiệm Thể của Chúa Giêsu. Nhờ sức mạnh của Đức Chúa Thánh Thần là Đấng Phù Trợ, Hội Thánh Chúa đã, đang, và sẽ vượt qua mọi bách hại và nghịch cảnh để không ngừng lớn mạnh cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements