advertisements
Monday, 05/04/2021 - 07:26:56

Động đất 4 độ Richter tại Inglewood

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Vô Ngã đã nói: Người viết đang sống ở khu Westminster, thỉnh thoảng thấy RUNG NHẸ, nhưng không đến nỗi sách ở trên tủ phải rơi xuống. SỐNG Ỡ KHU NÀY CHẢ VIỆC GÌ MÀ PHẢI SỢ.
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements