advertisements
Friday, 03/06/2022 - 09:13:14

Dân Biểu Cộng Hòa ngưng tái tranh cử sau khi bị chỉ trích vì ủng hộ luật kiểm soát súng

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements