advertisements
Monday, 02/11/2020 - 06:15:03

Cựu bí thư thành ủy bị cứa cổ tại biệt thự nguy nga, còn sống nhưng sợ

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Thơng đã nói: tÔ này chắc chắn có dính líu tới đưòng giây làm ăn bất chính, và chia chác không dều, do ỳ mình thế còn mạnh, o ép những kẻ chung đụng với mình, nên cuối cùng bị thanh toán nhẹ để cảnh cáo đương sự .
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements