advertisements
Monday, 18/10/2021 - 06:47:28

Chuyện hai anh em tính về quê xa 2,000 cây số bằng xe đạp

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Các tin khác
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
無 我 Phạm Khắc Hàm đã nói: Vô Ngã Các cụ ta xưa, kinh nghiệm đầy mình mới có câu: "Thức khua mới thấy đêm dài,// Ở lâu mới thấy lòng người có nhân." Hai cậu này định đi xe đạp từ Sài Gòn về Hà Giang, được người ta cho không chiếc xe máy -----> người Việt mình có lòng nhân hậu. 我 們 的 老 祖 宗 , 經 驗 豐 富 , 有 句 話 說 :“ 有 睡意 ,知 夜 長// 需 要 很 長 時 間 才 能 看 到 人 心 是 好 的 。” 看 到這 兩 個 男 孩 想 從 西 貢 騎 自 行 車 到 河 江 ,他 們 給 了 他 們 一 輛 摩 托 車 -----> 越 南 人 的 心 真好 。 Nos aieux pleins d'expérience, ont un dicton: "Avoir somnie pour savoir que la nuit est longue // Il faut beaucoup de temps pour voir que le cœur humain est bon." Voyant ces deux garçons voulant aller en vélo de Saigon à Ha Giang, ils leur ont donné une moto -----> Les vietnamiens ont vraiment un bon cœur.
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements