advertisements
Monday, 22/03/2021 - 07:30:30

California: Dự Luật Cứu Nguy Doanh Nghiệp của NS Umberg thông qua chặng đầu tiên


Một người vô gia cư đang đẩy xe qua Phố Tàu vắng hoe vì đại dịch giữa trưa tại Los Angeles trong tháng Hai 2021. (Frederic J. Brown/ AFP via Getty Images)

Nghị Sĩ Tiểu Bang Tom Umberg đại diện thông báo hôm thứ Hai rằng Dự Luật Thượng Viện (SB) 49, Công Bằng Tín Dụng Thuế California, đã thông qua Ủy Ban Kinh Doanh, Nghề Nghiệp và Phát Triển Kinh Tế của Thượng Viện với sự ủng hộ tuyệt đối.

Nghị Sĩ Umberg nói, “Vào tháng trước, tôi hãnh diện đứng cùng với các đồng viện của mình trên tinh thần đoàn kết khi chúng tôi thông qua Dự Luật 94 của Thượng Viện. Đây là một dự luật thừa nhận sự bất công vốn có của việc buộc các nhà hàng và bác sĩ thẩm mỹ ở California, những người thường xuyên không thể mở cửa trong năm nay, phải trả tiền cho tiểu bang của họ và lệ phí cấp giấy phép địa phương. Cuộc bỏ phiếu của ngày hôm nay cho thấy California kiên quyết trong việc giải quyết sai lầm này, thông qua việc trả lại lệ phí cấp giấy phép cho tất cả các doanh nghiệp đã không thể hoạt động."

SB 49 củng cố ý kiến ​​rằng các doanh nghiệp bị buộc phải đóng cửa trong trường hợp khẩn cấp sẽ không phải trả phí hoạt động của tiểu bang và địa phương. Dự luật thiết lập một khoản tín dụng thuế mà các chủ doanh nghiệp nhỏ có thể sử dụng để xin giấy phép kinh doanh, giấy phép hành nghề, hoặc chi phí hoạt động bắt buộc khác do tiểu bang hoặc chính quyền địa phương quy định. SB 49 cũng kết hợp một bài học kinh nghiệm trong suốt đại dịch này bằng cách hệ thống hóa quy trình hoàn trả phí cho các trường hợp khẩn cấp trong tương lai buộc các doanh nghiệp phải đóng cửa.

Sau cuộc bỏ phiếu hôm thứ Hai, SB 49 sẽ được thảo luận trong Ủy Ban Tài Chính và Quản Trị Thượng Viện, và sau đó sẽ được Ủy Ban Chuẩn Chi của Thượng Viện xem xét.

Các cơ sở thương mại muốn chia sẻ chi tiết thông tin hay sự việc cụ thể của doanh nghiệp mình, xin hãy liên lạc với Zach Keller, Legislative Director tại Văn Phòng Capitol của Nghị Sĩ Umberg bằng email Zach.Keller@sen.ca.gov hoặc điện thoại (916) 651-4034.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements