advertisements
Friday, 18/09/2020 - 11:07:31

Buồn vào hồn không tên

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Bài "Buồn vào hồn không tên" của ông Sổ Tay có đoạn: "...Nếu ngay sau khi chiếm được miền Nam mà...cộng sản... “lý giải”...[một cách bình thường]̣ thì Mai Thảo, Hoàng Anh Tuấn… đã không phải bỏ thân nơi đất lạ. Vũ Đức Nghiêm cũng đã tránh được những giây phút bơ vơ, ngơ ngác, lạc lõng ở xứ người...." Câu này cho thấy Cộng Sản đã MẤT LINH HỒN...
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Bài "Buồn vào hồn không tên" của ông Sổ Tay có đoạn: "...Nếu ngay sau khi chiếm được miền Nam mà...cộng sản... “lý giải”...[một cách bình thường]̣ thì Mai Thảo, Hoàng Anh Tuấn… đã không phải bỏ thân nơi đất lạ. Vũ Đức Nghiêm cũng đã tránh được những giây phút bơ vơ, ngơ ngác, lạc lõng ở xứ người...." Câu này cho thấy Cộng Sản đã MẤT LINH HỒN...
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements