advertisements
Tuesday, 17/11/2020 - 11:40:23

Bỏ về vì không được trả lương, hàng trăm công nhân nghe tin nhắn ‘không cần đến làm việc nữa’

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements