advertisements
Thursday, 14/05/2020 - 05:41:39

Bão Vongfong đánh vào Phi Luật Tân

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements