advertisements
Thursday, 29/07/2021 - 08:35:19

Bánh bởi Trời


Tranh của anh em Van Limburg (1375-1416) tựa đề “Très Riches Heures du duc de Berry” kể câu chuyện một em trai dâng Chúa Jesus hai con cá và năm ổ bánh mì được Ngài dùng để làm phép lạ để cho hơn 5,000 người được ăn. (Wikimedia Commons)


Bài LM VINCENTÊ PHẠM NGỌC HÙNG

​Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần trước, Thánh Gioan trình thuật Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra cho hơn 5,000 người ăn. Sau khi đã cho họ ăn no nê, Ngài và các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia của Biển Hồ Galilêa, nhưng họ đã tìm gặp Chúa ở đó với hy vọng được Ngài tiếp tục cho ăn. Biết được ý định này, Chúa nói với họ, “Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay nư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời.” Thực ra đám đông dân chúng lúc bấy giờ vẫn chưa hiểu được ý của Ngài. Họ vẫn nghĩ tới của ăn hàng ngày, lúc nào cũng sẵn có mà không phải làm lụng vất vả. Nhân dịp này Chúa đã mạc khải cho họ, Ngài chính là của ăn đích thực từ trời xuống, ban cho thế gian sự sống đời đời.

​Hàng ngày con người cần phải ăn uống để có thể sống và cho thân xác được khỏe mạnh. Tuy nhiên, dù có ăn bao nhiêu, con người vẫn tiếp tục đói khát. Không của ăn thức uống nào trên thế gian này có thể làm cho thể xác con người được no đủ mãi mãi. Ngay cả manna Chúa ban cho người Do Thái trong sa mạc, họ ăn rồi lại đói. Duy chỉ có Chúa Giêsu, bánh đích thực từ trời, không những thỏa mãn được những đói khát nơi tâm linh của con người, mà còn dẫn đưa con người đến sự sống đời. Chúa Giêsu đã xác định điều đó, Ngài nói, “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ.”

​Khi người Do Thái nghe thấy Chúa Giêsu bảo rằng ăn bánh của Ngài ban thì không còn đói khát nữa, họ mừng lắm và muốn có được ngay loại bánh đó. Họ hỏi Chúa họ phải làm gì để có được loại bánh này. Mặc dù biết họ đang nghĩ tới của ăn hàng ngày, Chúa vẫn trả lời, không phải cho riêng họ, nhưng cho những người theo Chúa, cho Giáo Hội Ngài đang thành lập, và cho chúng ta ngày hôm nay được am tường. Ngài nói, “Các ngươi hãy làm việc của Thiên Chúa, đó là hãy tin vào Đấng Ngài sai đến.”

​Tin vào Đức Kitô đồng nghĩa với sự sống đời đời. Ở chương kết của Phúc Âm theo Thánh Gioan, thánh sử đã nhấn mạnh, “Các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.” Đấng Thiên Chúa sai đến là Đức Kitô và là Con Thiên Chúa, và tin vào người thì sẽ được sống.

​Niềm tin được Thánh Gioan mô tả ở đây không phải là một động từ của lý trí nhưng là một động từ của hành động. Tôi tin Chúa không phải chỉ để suy sư về Ngài, nhưng tôi còn thể hiện qua việc làm của mình. Tôi tin Chúa Giêsu là bánh đích thực từ trời xuống và Ngài thực sự hiện diện trong Bánh Thánh. Từ niềm tin đó tôi “ra công làm việc” như Chúa chỉ dạy để người khác có thể nhận ra Ngài nơi việc làm của tôi. Nếu tôi tin trong Mình Thánh Chúa có hương vị của sự hy sinh, tôi sẵn sàng hy sinh thời giờ tiền của và tài năng khi cần thiết. Nếu tôi tin trong Mình Thánh Chúa có hương vị của đức ái, tôi sẵn sàng dẹp bỏ hận thù, và chỉ làm tất cả vì lòng mến Chúa và yêu thương tha nhân.

Từ khóa tìm kiếm:
Bánh bởi Trời
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements