Friday, 09/08/2019 - 08:00:37

Xuồng tuần tra của Hoa Kỳ bị bắn

TEXAS - Một xuồng tuần tra của lực lượng Tuần Tra Biên Giới Hoa Kỳ ngày thứ Sáu đã bị 4 tay súng chưa rõ danh tính ở phía Mexico tấn công tại sông Rio Grande. Các tay súng với vũ khí tự động đã bắn hơn 50 phát đạn về phía xuồng của lực lượng Hoa Kỳ, khi họ tuần tra trên đoạn sông phân chia biên giới gần Fronton, Texas. Cơ quan Quan thuế và Bảo vệ biên giới CBP thông báo không có người bị thương, nhưng chưa xác nhận liệu các nhân viên Hoa Kỳ có bắn trả hay không.
Mexico nói rằng nước này rất tiếc về vụ tấn công, và đã yêu cầu Bộ An Ninh và Bộ Ngoại Giao hợp tác với Hoa Kỳ để điều tra sự việc. Các vụ tấn công nhằm vào lực lượng Tuần tra biên giới Hoa Kỳ rất hiếm khi xảy ra tại khu vực biên giới vốn có an ninh nghiêm ngặt.
Những kẻ buôn lậu ma túy từ Mexico luôn tìm cách tránh thu hút chú ý khi vượt biên, và lực lượng Hoa Kỳ thường tránh bắn vào lãnh thổ Mexico. Lực lượng biên giới của liên bang và của cả Texas rất thường xuyên tuần tra trên đoạn sông Rio Grande ngăn cách với Mexico, nơi các băng đảng ma túy hoạt động mạnh. Lực lượng tuần tra đôi khi cũng cứu được các di dân lậu tìm cách bơi qua sông để vượt biên vào Hoa Kỳ.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements