Wednesday, 18/08/2021 - 08:58:47

Westminster nhận đơn giúp tiệm ăn lập nơi ăn uống ngoài trời


Một nơi ăn uống ngoài trời tại Manhattan Beach, Nam California. (Patrick T. Fallon/ AFP via Getty Images)

 

WESTMINSTER - Theo thông báo từ Thành Phố Westminster, chính quyền địa phương đang có chương trình trợ giúp các doanh nhân thành lập hoặc cải thiện khu vực ăn uống ngoài trời tại cơ sở kinh doanh của họ. Chương trình tài trợ này được gọi là “Outdoor Dining Support Grant.”

Ngân quỹ tài trợ này xuất phát từ ngân sách của chính quyền Quận Cam được phân phối qua Luật Cứu Trợ Coronavirus và Bảo Đảm Kinh Tế (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act). Ai điền đơn trước và hội đủ tiêu chuẩn thì sẽ nhận tài trợ trước.

Cơ sở thương mại cần phải có giấy phép tạm thời sử dụng khu vực ngoài trời cho việc ăn uống (Temporary Use Permit (TUP)) hoặc giấy phép khác cho phép dùng khu vực ngoài trời làm nơi ăn uống. Cơ sở kinh doanh có thể nạp đơn xin giấy phép TUP cùng lúc nạp đơn xin được tài trợ theo chương trình nói trên. Ngân quỹ sẽ được phân phối theo cách thức trả lại số tiền mà cơ sở kinh doanh đã chi tiêu cho việc lập nơi ăn uống ngoài trời trong khoảng thời gian từ 15 tháng Sáu, 2021 đến 15 tháng 11, 2021.

Muốn biết thêm thông tin hướng dẫn cũng như cách lấy xuống mẫu đơn, xin vào trang nhà của thành phố Westminster theo đường link này https://www.westminster-ca.gov/departments/outdoor-dining-support-grant.

Ngoài tiếng Anh, mẫu đơn cũng có sẳn bằng tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements