advertisements
Monday, 06/06/2022 - 06:49:20

Vụ tham nhũng Việt Á: Bộ Trưởng Y Tế và Chủ Tịch Hà Nội bị đảng khai trừ


Chủ Tịch Chu Ngọc Anh, bên trái, và Bộ Trưởng Nguyễn Thanh Long. (Pháp Luật Online)


HÀ NỘI - Vào ngày thứ Hai, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã họp bất thường và sau đó thông báo lệnh khai trừ hai đảng viên cộm cán là Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long.

Chu Ngọc Anh giữ nhiều chức cao cấp gồm Ủy Viên Trung Ương Đảng, Phó Bí Thư Thành Ủy, Bí Thư Ban Cán Sự đảng, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, nguyên Bí Thư Ban Cán Sự Đảng, nguyên Bộ Trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ.

Trong khi đó Nguyễn Thanh Long là Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Ủy Viên Trung Ương Đảng, Bí Thư Ban Cán Sự Đảng.
Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính Trị trước sự việc hai cán bộ này đã tham ô trong vụ công ty Việt Á cung cấp những bộ xét nghiệm Covid-19 cho các địa phương trị giá hàng trăm triệu Mỹ kim, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng quyết định khai trừ hai ông Anh và Long ra khỏi đảng.

Vào năm 2021, công ty Việt Á đã được quyền cung cấp những bộ xét nghiệm Covid-19 mà sau này người ta khám phá chưa được thế giới công nhận. Lúc đó các thành phố lớn Việt Nam, nặng nề nhất là Sài Gòn và Hà Nội, đã phải chịu cảnh hỗn loạn, đau đớn vì lệnh phong tỏa, cách ly, người sống đói ăn, chạy trốn, tuyệt vọng, người chết không được gặp mặt người thân.

Tính đến nay Việt Nam đã hơn 43,000 người thiệt mạng vì dịch Covid, khoảng phân nửa là ở Sài Gòn.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements