Wednesday, 13/06/2018 - 08:36:47

VN mở rộng tiền đồn ở Trường Sa


Hình ảnh chụp ngày 18/3 do AMTI cung cấp cho thấy một con kênh vừa được nạo vét thông qua rìa phía Nam của đảo đá này, cùng với một sà lan và hai tàu lớn. Ít nhất có khoảng 21 tàu cá nhỏ hiện diện bên trong đầm phá này. (CSIS/AMTI)


Nhìn kỹ hình ảnh vệ tinh cho thấy trên sà lan có hai thiết bị xây dựng dường như để chất những thứ nạo vét từ đáy biển lên một con tàu chờ sẵn. (CSIS/AMTI)

Việt Nam đã tiếp tục mở rộng các tiền đồn trong quần đảo Trường Sa, gần đây nhất là tại Đảo Đá Lát, theo tường trình của AMTI (Asia Maritime Transparency Initiative - Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Á Châu) từ Hoa Kỳ cho biết ngày thứ Tư, 13 tháng 6, 2018.

Tổ chức này cho biết hình ảnh vệ tinh từ tháng Ba tới tháng Sáu cho thấy Hà Nội đã nạo vét một con kênh mới mà những bức ảnh cũ không thấy, và đang mở rộng một trong hai cơ sở tại đây.

Hình ảnh từ ngày 18 tháng Ba cho thấy một con kênh vừa được nạo vét thông qua rìa phía Nam của đảo đá này, cùng với một sà lan và hai tàu lớn. Ít nhất có khoảng 21 tàu cá nhỏ hiện diện bên trong đầm phá này.
Nhìn kỹ hình ảnh vệ tinh, AMTI nói, thấy trên sà lan có hai thiết bị xây dựng dường như để chất trầm tích lên một con tàu chờ sẵn sau khi nạo vét từ đáy biển.

Hình ảnh ghi nhận trong tháng Ba cũng cho thấy một ít lượng trầm tích nạo vét đó dường như được đổ lên địa điểm gần tiền đồn nhỏ của Việt Nam tại mũi Bắc của Đảo Đá Lát.

Hình ảnh gần đây ngày 3 tháng Sáu cho thấy Việt Nam đang mở rộng tiền đồn phía Bắc. Sà lan đậu sát địa điểm xây dựng, hai tàu lớn hiện diện tại mũi Bắc con kênh mới đào, và gần 80 tàu nhỏ được nhìn thấy bên trong lẫn bên ngoài đầm phá này. Đa số dường như là tàu đánh cá Việt Nam.

Với công trình mới tại Đảo Đá Lát, Việt Nam đã nâng cấp 21 trong số 49 tiền đồn ở quần đảo Trường Sa trong những năm gần đây. Theo AMTI, quyết định mở rộng sự hiện diện ở Đảo Đá Lát, trong đó có việc nạo vét kênh để hỗ trợ tiếp ứng và cho phép tàu lớn vào đầm phá này, là điều đặc biệt đáng quan tâm.
Đảo Đá Lát nằm ở cực Tây của các đảo đá và bãi đá ở Trường Sa.
(AMTI, VOA)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp