Wednesday, 11/01/2017 - 10:17:24

[VIDEO] Gần 300 hộ tiểu thương tại chợ Tân Hiệp bị đàn áp

[VIDEO] Gần 300 hộ tiểu thương tại chợ Tân Hiệp, Kiên Giang bị nhà cầm quyền đàn áp!

Sáng thứ Ba, ngày 10 tháng 1, 2017 hơn 400 công an cơ động và sắc phục của huyện Tân Hiệp, Kiên Giang đàn áp bà con tiểu thương chợ Tân Hiệp.
Nhà cầm quyền đã buộc gần 300 hộ tiểu thương phải di dời trong những ngày cuối năm khi các tiểu thương phải bỏ vốn liếng cho phiên chợ tết, đây có phải sự tính toán vô nhân đạo của nhà cầm quyền! Ai được lợi trong việc di dời chợ Tân Hiệp?
Nhiều người dân bất mãn dùng máy điện thoại ghi lại cuộc đàn áp đều bị bắt, bị đánh đập!Dân tiến về Lãnh Sứ Quán Mỹ tại Sài Gòn
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp