Wednesday, 27/09/2017 - 08:04:35

Vào làm vườn nho

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Chúng ta vẫn thường hiểu rằng Thiên Chúa là Đấng nhân từ vô cùng. Sự đại lượng của Ngài thì vô biên. Lòng nhân hậu của Ngài không ai có thể dò thấu được. Hạnh phúc Nước Trời là một ân huệ Chúa muốn dành cho tất cả mọi người không trừ một ai. Vườn nho trong dụ ngôn của Chúa Nhật tuần này được hiểu là Giáo Hội trong đó người Kitô hữu đang hoàn tất hành trình của mình tiến về Nhà Chúa.

Ông chủ vườn nho là Thiên Chúa. Người làm thuê là người đã nhận lãnh Bí Tích Rửa Tội. Tiền lương để trả cho những người làm thuê là Nước Trời. Lời mời gọi vào làm thuê trong vườn nho là lời mời gọi cho tất cả mọi người. Có những kẻ bước vào vườn nho ngay từ sáng sớm là những người đã trở thành Kitô hữu ngay từ những giây phút đầu tiên của đời sống làm người. Rồi có những người đến muộn hơn vẫn được mời vào làm vườn nho của Chúa.


Vào vườn nho là được tình thương vô biên của Thiên Chúa. (Shepherd of the Hill)

Những người làm vườn nho vào giây phút cuối ngày có thể hiểu là người đón nhận Tin Mừng khi cuộc đời đã ngả về chiều. Nếu xét theo cách trả công của ông chủ, người đến sau cùng được một đồng, và người đến trước hết cũng chỉ một đồng, thì quả là bất công. Nhưng bởi vì một đồng này là Nước Trời, nên đây không phải là điều bất công, nhưng là tình thương vô biên của Thiên Chúa cho tất cả mọi người, từ người đến trước hết cho tới người sau cùng.

Chúa yêu thương hết thảy mọi người và muốn mọi người được ơn cứu độ. Được mời vào vườn nho của Chúa là được mời vào Nước Trời. Qua dụ ngôn được mời làm công trong vườn nho của Thiên Chúa, chúng ta thấy tư tưởng của Chúa Giêsu khác với tư tưởng của con người và cách cư xử của Nước Trời khác với cách xử sự của trần gian. Ngài đã làm cho những thủ lãnh, những người Biệt Phái và luật sĩ lúc bấy giờ phải ngạc nhiên và khó chịu bởi vì Ngài coi những kẻ đến sau: Những người bị khinh bỉ và nguyền rủa, và Dân Ngoại được đồng hàng với con cái Israel trong Nước Thiên Chúa.

Chúa đã kêu gọi vào Nước Trời thì Ngài chẳng trừ một ai, ngay cả những kẻ bách đạo Chúa, nếu nhận ra điều sai lỗi của mình và hoán cải, thì cũng sẽ vào Nước Thiên Chúa, như trường hợp thánh Phaolô. Ngay cả những bọn thu thuế làm tai sai cho ngoại bang, hoặc những người sống tội lỗi công khai và đĩ điếm, nếu biết đáp trả lời mời gọi của Chúa, cũng sẽ vào Nước Thiên Chúa, như trường hợp của thánh Matthêu, thánh Maria Madalena. Ngay cả tên gian phi bị treo trên thập giá bên cạnh Chúa Giêsu cũng được vào Nước Trời kia mà!
Hình ảnh ông chủ từ sáng sớm đến chiều ra chợ mời gọi từng người trên khắp nẻo đường vào làm vườn nho là hình ảnh của Thiên Chúa yêu thương. Ông không chỉ ra chợ hay các nẻo đường chỉ một lần mà hầu như lúc nào ông cũng có mặt ở đó. Từ sáng sớm ông đã ra đi. Nhưng vườn nho của ông rộng quá, vô biên, cho nên sau khi kêu gọi được một nhóm người, ông lại tiếp tục ra đi từ những giờ sau đó cho tới chiều tối.
Ước mong của ông là nhiều người sẽ được vào vườn nho của ông. Ước mong của ông là nhiều người sẽ được hưởng lòng nhân lành của ông. Người Kitô hữu cảm tạ Chúa vì đang làm việc trong vườn nho của Chúa, chúng ta có thể làm gì hơn nữa trong đời của mình, để nhiều người khác cũng được mời gọi vào vườn nho này?

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp