advertisements
Thursday, 10/12/2020 - 06:16:50

Văn Học Press trân trọng giới thiệu "Thiên Lý Độc Hành," thơ Tuệ Sỹ


Văn Học Press liên kết với Culture Art Education Exchange Resource xuất bản Thiên Lý Độc Hành, thơ Tuệ Sỹ, tháng 12, 2020. 


Sách in màu dày 150 trang. Tìm mua trên Barnes & Noble (www.barnesandnoble.com), keyword: TUE SY. Hardcover: $35 (free shipping); paperback: $19.

Thiên Lý Độc Hành, thơ Tuệ Sỹ gồm 13 bài thơ với thủ bút chữ Thảo của Thầy Tuệ Sỹ, được dịch sang bốn ngôn ngữ: Anh, Pháp, Nhật, và Hán-Nôm.

Dịch giả: Nguyễn Phước Nguyên (Anh ngữ), Dominique de Miscault (Pháp ngữ), Bùi Chí Trung (Nhật ngữ và Hán Nôm).

Biên tập, thiết kế sách & bìa: Đào Nguyên Dạ Thảo

Văn Học Press: 22 Agostino, Irvine, CA 92614. Vmail: +1-949-981-3978. Email: vanhocpress@gmail.com. Facebook: Van Hoc Press

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements