Tuesday, 11/11/2014 - 03:00:35

Vận Chuyển Đất

Nha Trang bao gồm 19 hòn đảo lớn nhỏ. Các công trình được xây dựng, các loại cây được trồng trên những hòn đảo này điều phải vận chuyển đất từ đất liền ra ngoài đảo. Và đây là một trong những cách họ đã làm để vận chuyển đất cho các hòn đảo.


Đầu tiên họ sẽ dồn đất vào các bao xi măng.


Tàu vận chuyển sẽ đậu bên ngoài, họ sẽ nối 1 sợi dây thừng từ tàu vào bờ. Họ sử dụng một chiếc thuyền thúng để vận chuyển những bao cát này.


Số lượng mỗi lần vận chuyển từ 8 đến 10 bao.


 Một người kéo và một người đẩy cái thuyền thúng tiến về phía tàu lớn.


Họ nắm chiếc dây thừng, kéo từ từ chiếc thuyền thúng tiếp cận con tàu.


Cuối cùng, chuyển tất cả số đất đó lên tàu lớn.
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp