Tuesday, 10/05/2016 - 10:37:53

Vài biện pháp tiết kiệm nước ở California sẽ trở thành vĩnh viễn, như cấm xịt nước rửa vỉa hè

Xịt nước rửa vỉa hè bị cấm vĩnh viễn tại California.

Vào đầu tuần này, Thống Đốc Jerry Brown đã ban hành một lệnh mới nhằm biến một số biện pháp hạn chế nước tạm thời trở thành vĩnh viễn, thay vì tạm thời như trong vòng một năm qua. Những biện pháp này từng được áp dụng để giúp cho tiểu bang đối phó trước một đợt hạn hán nghiêm trọng, mặc dù một mùa đông ẩm ướt đã làm dịu bớt tình trạng khô hạn.


Ngoài những điều khác, lệnh mới sẽ cấm vĩnh viễn những thói quen bị xem là phí phạm nước, chẳng hạn như dùng vòi xịt nước ra vỉa hè và lối lái xe vào nhà. Hàng tháng các công ty cung cấp nước sẽ phải ghi lại mức sử dụng nước và mức tiết kiệm nước, và chính quyền liên bang sẽ kiểm tra hồ sơ ghi chép này.

Nhưng trong lệnh mới này của thống đốc không bao gồm việc bắt buộc toàn tiểu bang phải cắt giảm lượng 25% trong khối lượng nước được dùng ở các khu vực đô thị, được ban hành vào tháng Tư, 2015. Hội đồng tiểu bang phụ trách quản trị việc bảo tồn nước trong đợt hạn hán sẽ hủy bỏ những mức cắt giảm ấy tại một số cộng đồng. Theo dự trù, đến ngày 18 tháng 5 hội đồng ấy sẽ quyết định về chuyện cộng đồng nào sẽ phải tiếp tục làm những mức cắt giảm bắt buộc, và ở nơi nào những mức tiết giảm ấy có thể được nới lỏng hoặc loại bỏ.

Thống Đốc Brown đã cám ơn các cư dân California vì phần lớn đã để ý đến những lời ông kêu gọi trong năm ngoái, để giảm bớt chừng một phần tư trong khối lượng nước được sử dụng ở đô thị. Tuy nhiên, ông nói rằng tiểu bang cần duy trì sự sẵn sàng thường hằng, để đối phó với điều ông gọi là khả năng xảy ra hạn hán thường xuyên hơn và nguồn cung cấp nước bớt đáng tin cập được thúc đẩy bởi tình trạng khí hậu thay đổi.

Lệnh của thống đốc chỉ thị cho Hội Đồng Kiểm Soát Các Nguồn Nước Tiểu Bang điều chỉnh những mức cắt giảm khẩn cấp cho đến hết tháng 1 năm 2017. Trong năm ngoái, những mức cắt giảm này đã được ra lệnh phải làm, chống lại tất cả các cơ quan phụ trách nước ở đô thị. Tính cách linh động ấy có thể có nghĩa là lệnh cắt giảm 25% trong lượng nước được sử dụng có thể vẫn có hiệu lực, chính yếu là trong những cộng đồng nào vẫn còn phải đối diện với tình trạng thiếu nước.

Các giới chức hội đồng này cho thấy rằng những địa hạt ở những nơi như duyên hải miền bắc xa xôi của California. Khu vực này bị ngập lụt với những trận mưa trong mùa đông vừa qua, có lẽ sẽ không bị buộc phải làm những khoản cắt giảm mới.

Việc điều chỉnh các khoản cắt giảm diễn ra là tin tức đáng mừng cho nhiều cơ sở cung cấp nước địa phương. Những cơ sở này đã than phiền rằng những mức tiết giảm ấy là quá khắt khe ở một số nơi.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp