Friday, 29/06/2018 - 11:39:30

Ứng cử viên Josh Lowenthal ủng hộ Dự luật Thượng Viện SB895

SEAL BEACH - Ông Josh Lowenthal, Chủ tịch FreeConferenceCall.com và ứng cử viên Dân Biểu Tiểu Bang Địa Hạt 72 tuyên bố ủng hộ Dự Luật Thượng Viện SB895 do nữ Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn (Cộng Hòa) soạn thảo. Dự luật này yêu cầu tiểu bang California giảng dạy về kinh nghiệm người tỵ nạn Việt Nam và Cam Bốt trong chương trình học các môn xã hội tại các trường công lập. Sau khi Ủy Ban Điều Trần Giáo Dục Hạ Viện thông qua dự luật trong tuần này, ông Josh Lowenthal đã bày tỏ lời ủng hộ như sau, “Là một cựu giáo viên trung học ở Long Beach - với tỉ lệ dân số gốc Cambodia rất cao - đồng thời cũng là một người ủng hộ lâu dài và nhiệt tình đối với cộng đồng người Việt tại Quận Cam - Tôi biết dự luật này có ý nghĩa quan trọng đến mức nào trong cộng đồng của chúng ta.

“Trong thời kỳ đảng phái chia rẽ sâu sắc này, Ủy Ban Điều Trần Giáo Dục Hạ Viện đã làm một việc mà nhiều cơ quan lập pháp trên toàn quốc và ngay cả Quốc Hội Hoa Kỳ đã không thể thực hiện được - đó là sự hợp tác giữa hai đảng phái để cùng thông qua một Dự luật hợp lý và thuận lòng người.

“Lịch sử tỵ nạn vô cùng dũng cảm của cộng đồng di dân, cũng như vô số đóng góp tích cực của họ cho tiểu bang của chúng ta, là một câu chuyện đáng chú ý phải được kể và được nghe - đặc biệt là trong lúc này. Tôi kêu gọi Quốc Hội California và tất cả cộng đồng của chúng ta tiếp tục ủng hộ tích cực cho Dự Luật SB895 trong đoạn đường còn lại để dẫn đến thành công hoàn toàn.

“Chính trị và chính phủ không cần phải chia rẽ. Những hoạt động hiện tại cũng như các bước đường đã qua của Dự Luật SB 895 đã là một minh chứng cho quan điểm này. Nếu được đắc cử vào Hạ Viện California, tôi mong muốn được làm việc vì lợi ích tốt nhất của cộng đồng và phục vụ hết lòng cho cư dân Địa hạt 72 cũng như toàn thể cư dân tiểu bang California của chúng ta. ”
Dự luật SB 895 hiện chuyển sang Ủy Ban Phân Bổ của Hạ Viện California.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Cử tri đã nói: Kiếm phiếu là nghề của các dằn cử
Advertising