Wednesday, 09/09/2020 - 10:35:33

Ứng cử viên gốc Việt bị yêu cầu phải đính chánh quảng cáo tranh cử


Tom Nguyễn (Twitter)

 

QUẬN CAM - Ông Tom Nguyễn, hay Toàn Nguyễn, là một trong bảy ứng cử viên đang vận động tranh cử để giành hai ghế trong Hội Đồng Thành Phố Fountain Valley trong cuộc bầu cử đầu tháng 11 tới đây.

Theo lệnh tòa, ứng cử viên 52 tuổi này phải đính chánh một số chi tiết trên quảng cáo của ông.

Điểm quan trọng nhất mà ông cần phải sửa lại là sự việc ông không phải là một thành viên của Phòng Thương Mại Fountain Valley như ông đã nói.

Vào ngày 2 tháng 9, Phòng Thương Mại Fountain Valley (Chamber of Commerce) đã khiếu nại với Tòa Thượng Thẩm Quận Cam về việc ông Tom Nguyễn nói rằng ông là thành viên của hội đồng giám đốc của Phòng Thương Mại Fountain Valley trong văn bản tuyên bố tranh cử cũng như trên trang mạng của ông. Thật sự thì ông là giám đốc của Phòng Thương Mại Santa Ana, một thành phố láng giềng của Fountain Valley.

Theo lệnh tòa được phổ biến ngày 9 tháng 9, tòa yêu cầu Tom Nguyễn phải xác định ông là giám đốc của Phòng Thương Mại Santa Ana và phải xóa hết những văn bản mà trong đó ông tự xưng mình là giám đốc hoặc thành viên của hội đồng giám đốc của Phòng Thương Mại Fountain Valley, trên mạng cũng như trên mọi diễn đàn và quảng cáo chính trị.

Tòa cũng yêu cầu ông Tom Nguyễn phải xác định bà Janet Nguyễn là cựu nghị sĩ tiểu bang, ông Dana Rohrabacher là cựu dân biểu liên bang, và ông David Valentin là cảnh sát trưởng của thành phố Santa Ana. Trên văn bản tranh cử thì Tom Nguyễn cho biết ông được ba người kể trên ủng hộ.
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Tien Dinh đã nói: Đang tranh cử mà ông này đã tỏ ra không thành thật, điều nầy chứng tỏ ông ta không xứng với chức vụ dân cử.
advertisements
advertisements