Friday, 07/09/2018 - 08:54:44

Trường La Quinta nhận giải thưởng danh dự nhất trong việc hỗ trợ học sinh vào đại học


Ban Giám Hiệu và các thành viên nhóm tư vấn học đường chụp hình chung để kỷ niệm giải thưởng nhận được. (GGUSD)

Trường Trung Học Cấp II La Quinta thuộc Khu Học Chính Garden Grove (GGUSD) đã được tuyên dương và nhận giải thưởng vinh dự nhất trong việc hỗ trợ học sinh tìm tài trợ học bổng và đạt mục tiêu lên đại học.


Trường Trung Học Cấp II La Quinta High School đã tham gia cuộc Tranh Đua Nộp Đơn Race to Submit toàn tiểu bang do Uỷ Ban Tài Trợ Học Sinh California khởi xướng nhằm gia tăng số học sinh hoàn tất các đơn Tìm Tài Trợ Đại Học Miễn Phí (FAFSA) và Đạo Luật Ước Mơ của California (CADAA). Trường La Quinta đã nộp 490 đơn, đạt tỷ lệ 88.45% số lượng đơn nộp và 84.48% số lượng đơn hoàn tất và được xếp vào hàng 35 trường Trung Học Cấp II ở California có tỷ lệ hoàn tất đơn cao nhất.

Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục, Ông Bob Harden, phát biểu, “Giải thưởng này là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy nỗ lực vượt trội của các chuyên viên tư vấn và nhóm hướng dẫn học đường trường La Quinta đã trực tiếp và tức thời hỗ trợ các học sinh trong tiến trình nộp đơn và

giúp các em vượt qua mọi trở ngại trên bước đường vào đại học.”
Trường La Quinta sẽ được tuyên dương trong buổi Lễ Trao Giải Race to Submit tại thủ phủ Sacramento vào ngày 4 tháng 10 sắp tới.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp