Sunday, 08/10/2017 - 11:22:55

Trương Hương ra tranh cử vào Quốc Hội Victoria tại Úc


Trương Hương (Star Weekly)


MELBOURNE - Cô Trương Hương hy vọng sẽ cất lên tiếng nói của những người chưa từng được lắng nghe trong nghị viện Victoria, nếu được bầu vào thượng viện trong kỳ tuyển cử sắp tới ở tiểu bang này. Cha mẹ cô là người Việt Nam vượt biển đến Úc mấy thập niên trước.

Trương Hương, 33 tuổi, đã được tuyển chọn trước để đại diện cho đảng Greens (đảng Xanh), trong khu vực đô thị miền tây, sau khi nữ nghị sĩ đương nhiệm Colleen Hartland quyết định về hưu.

Nếu Hương giữ lại được ghế cho đảng Greens, cô sẽ trở thành người phụ nữ Úc gốc Việt đầu tiên được bầu vào nghị viện tại nước Úc.

Trương Hương đã có hai người con, lớn lên ở Maidstone và Sunshine. Hương cho biết rằng cô quan tâm tới chính trị khi làm công việc đầu tiên sau khi trường đại học, làm việc tại trung tâm xã hội Centrelink.
Hương nói với tuần báo Star Weekly, “Đó là vào thời ông Howard làm thủ tướng, và tôi tận mắt nhìn thấy những ảnh hưởng trực tiếp trên người dân của 'nghĩa vụ hỗ tương' và những luật cải cách khủng khiếp được đưa ra.”

Từ đó cô Hương dành sự nghiệp để làm việc trong chính quyền tiểu bang và địa phương. Trong 10 năm qua, cô tập trung vào vấn đề bảo vệ môi sinh và việc chuẩn bị cho xã hội sẵn sàng ứng phó với tình trạng khí hậu thay đổi.

Bà vẫn hoạt động chặt chẽ với cộng đồng người Việt ở phía tây Melbourne. Bà tin rằng cộng đồng người Việt cũng cảm thấy bị bỏ quên trong hệ thống chính trị như các cộng đồng thiểu số khác.

Cô nói, “Tôi nghĩ rằng thêm nhiều ý tưởng và viễn tượng khác nhau chỉ có thể củng cố nghị viện và sự tham gia của người dân. Bước kế tiếp cần phải làm thay đổi cách thức hoạt động của chính trường, và bảo đảm rằng chúng tôi có được sự đại diện rộng lớn hơn.”

Hương nói rằng cô sẽ dùng bối cảnh xuất thân của cô để tiếp xúc với một loạt cộng đồng rộng lớn, để bảo đảm rằng họ không bị bỏ lơ. Cô nói, "Đó là cách thức làm cho những người không có tiếng nói có thể lên tiếng cho chính họ. Nhiều người không cảm thấy được đại diện trong hệ thống chính trị, và tôi có thể xây đắp việc đại diện đó.”


Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp